SPUG de Napocor citat a l’informe del Banc Mundial

National Power Corp., a través del seu Small Power Utilities Group (Napocor-SPUG), és la principal entitat mundial en termes de desenvolupament